Participants

Dr. Tilak Katoch
Vivek Baruah Thapa
PRASENJIT BANERJEE
Sheeraz Ahmad Khanday
Dr. Biplob Sarkar
Parul Janagal
Sushant Dutta
Akash Garg
NAZMA HUSAIN
Trisha Sarkar
Prantik Nandi
K. Aditya
Chetan Kachhara
ANUVAB BANERJEE
Ankur Ghosh
SUSHANT PAWAR
Sonali Kishanrao Kadam
Sarvesh Mangla
PRAVIN LIMBRAJ PATOLE
Akriti Sinha
Sriyasriti Acharya
UNNATI KASHYAP
Nitinkumar Bijewar
PARTHA PRATIM DEKA
Neel Kolhe
Shefali Negi
Siddharth Kasthurirangan
Anil Raghav
Harsh Rashmin Bhatt
Neeta Shukla